Home » Suleyman Sami Demirelin Hayat Ve Siyasi Faaliyetleri by Cini Derya
Suleyman Sami Demirelin Hayat Ve Siyasi Faaliyetleri Cini Derya

Suleyman Sami Demirelin Hayat Ve Siyasi Faaliyetleri

Cini Derya

Published September 7th 2015
ISBN : 9783639674286
Paperback
328 pages
Enter the sum

 About the Book 

Suleyman Sami Demirelin Hayat ve Siyasi Faaliyetleri, adl cal mam z n amac, Turkiye Cumhuriyeti Devletinin, Dokuzuncu Cumhurba kan olarak secilen Suleyman Sami Demirelin- Adalet Partisi, Do ru Yol Partisi ve Cumhurba kanl donemi siyasiMoreSuleyman Sami Demirelin Hayat ve Siyasi Faaliyetleri, adl cal mam z n amac, Turkiye Cumhuriyeti Devletinin, Dokuzuncu Cumhurba kan olarak secilen Suleyman Sami Demirelin- Adalet Partisi, Do ru Yol Partisi ve Cumhurba kanl donemi siyasi faaliyetlerini ortaya koymakt r. Bu noktada cal mam z, Suleyman Sami Demirelin 1924 y l nda do umundan, 2000 y l Cumhurba kanl suresi bitimine kadar gecen surec icerisinde hayat n ve faaliyetlerini ac klad ktan sonra, onun hayat n ana nokta kabul ederek, onu devrin onemli siyasi aktorlerinden biri haline getiren sureci ayd nlatmay amaclam t r. Cumhuriyet Tarihinin onemli ahsiyetlerden biri olan, 40 y ll k siyasi ya am ve 50 y ll k devlet deneyimi ile Turk siyasal ve toplumsal hayat nda onemli bir rol oynayan Suleyman Sami Demirelin hayat ve faaliyetlerinin daha once planl bir cal mayla ayd nlat lmad gerce inden hareketle olu turulan cal mam z, bu eksi i gidermeyi amaclam t r. Bu amac ve kapsam iceren tezimiz- TTK, Milli Kutuphane, TBMM, Bilkent Univ., Ba kent Univ. Kutuphanelerinden faydalanarak elde edilen belge, resmi yay n, hat ralar, makale ve telif-tetkik eserlerin de erlendirilmesi sonucunda haz rlanm t r.